EN
יום א' 24.03.2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 24.03.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.608 +0.055
אירו 4.0993 +0.161
ליש"ט 4.7661 -0.432
100 יין 3.2366 -0.025
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

״דרוש שר לענייני העורף במשרד הביטחון״

כך התריע ח״כ מוטי יוגב בביקור בלשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון. ״חייבים לבנות תכניות לשעת חירום שיבטיחו תיאום וטיפול הולם בכל בדורש טיפול בשעת חירום דוגמת חלופה לנמל חיפה או ביטוח סיכוני מלחמה להובלה הימית״
01.02.18 / 12:52
דוד קסטל וח״כ יוגב. חייבים תכניות לשעת חירום
01.02.18
דוד קסטל וח״כ יוגב. חייבים תכניות לשעת חירום
01.02.18
״דרוש שר לענייני העורף במשרד הביטחון״

״האיומים הביטחוניים על צפון הארץ גדולים משמעותית מהאיומים הנשקפים לדרום, וההיערכות למיגון מול איומים אלה היא אולי עשירית ממה שהוקצה לדרום. חייבים לנקוט פעולות מידיות לתגבר ולהבטיח את היערכות הצפון לקראת האיומים״. כך התריע ח״כ מוטי יוגב (הבית היהודי) בביקור בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון.

 

ח״כ יוגב קרא למינוי של שר מיוחד לענייני העורף בתוך משרד הביטחון, ולמינוי קציני קישור לשרים השונים (דוגמת היקל״ר – יחידת קישור בין הרשויות לצבא) הפועלת ליד ראשי הערים. ח״כ יוגב ציין כי אמנם יש היום תיאומים והדרכות, אך אלה אינם מספיקים. ״חייבים לבנות תכניות לשעת חירום, באמצעות רח״ל (רשות החירום הלאומית), שיבטיחו תיאום וטיפול הולם בכל הדורש טיפול בשעת חירום, דוגמת חלופה לנמל חיפה או ביטוח סיכוני מלחמה להובלה הימית״, הוסיף יוגב. ח״כ יוגב הוא חבר בוועדת הביטחון של הכנסת, בוועדת העבודה והרווחה ומהח״כים הפעילים בשדולה למען הצפון.

 

בפגישה בלשכת המסחר אמר נשיא הלשכה, דוד קסטל, כי חלק בלתי נפרד מההיערכות לשעת חירום צריך להיות שיפוי עסקים על נזקים הנגרמים ממעשי לחימה עוד בטרם הוכרזה רשמית שעת חירום.

 

דוד קסטל ציין כי יש לסגור את הפערים בין הצפון למרכז בשורה של תחומים, שכן רק סגירת פערים תבלום את הבריחה של אוכלוסיות חזקות למרכז הארץ. ״יש היום, למשל, שני סוגי רפואה בישראל. רפואה למי שידו משגת וגר במרכז הארץ ורפואה לתושבי הצפון״.

 

ח״כ יוגב השיב כי במסגרת השדולה שהוקמה בכנסת למען הצפון מנסים עתה לבלום תהליכים הרסניים בצפון. יש לדאוג לתוכנית מקיפה לקיצור תורים לטיפול רפואי בצפון הארץ, שתקבע יעדים שלשמם ישתמשו בתקציבים שכבר הוקצו. עוד הציע איחוד מרפאות ואיחוד שימוש במיכשור רפואי, כדי לתת שירות רפואי טוב יותר במשאבים שכבר קיימים. ״אנחנו מקדמים גם הקמת בית חולים שיקומי בטבריה, אבל צריך לדאוג לא רק לבנייה אלא גם לכוח האדם ולמכשור. ולזה צריך לדאוג כבר עכשיו״.

 

עוד מסר ח״כ יוגב על פעולות לעידוד משפחות לחזור לערים שיש בהן בעיה דמוגרפית קשה, כמו קריית שמונה או נצרת עילית. ״עשרות משפחות כבר נענו, אנחנו פונים קודם כל לבוגרי בתי הספר בערים אלה״. נשיא לשכת המסחר הדגיש כי יש לדאוג קודם כל לאפשרויות תעסוקה איכותית בצפון ולהקים לצורך זה מנופים כלכליים דוגמת שדה תעופה בינלאומי או בורסה צפונית. דרושה פעולה גם בתחום החינוך: ״החליטו לפני שנים על יום לימודים ארוך. שיתחילו ליישם את ההחלטה ובצפון תחילה״, אמר דוד קסטל.

 

×