EN
יום ד' 19.09.2018
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.09.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.583 +0.533
אירו 4.1772 +0.149
ליש"ט 4.6924 +0.299
100 יין 3.1996 +0.408
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

קסטל: "אפשר לנקוט צעדים מיידיים וישימים לעידוד כלכלת הצפון"

במסגרת פגישה של בכירי איגוד לשכות המסחר עם שר הכלכלה ח"כ כהן אלי ומנכ"ל משרדו התמקד נשיא לשכת המסחר חיפה בדרכי הסיוע לפיתוח הכלכלה בצפון
07.03.17 / 14:20
פגישת בכירי האיגוד עם שר הכלכלה והתעשייה
צילום: משה צוריך
פגישת בכירי האיגוד עם שר הכלכלה והתעשייה

"כדי לעודד את כלכלת הצפון חייבים לדאוג לעתיד המגזר העסקי הצפוני" כך אמר נשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, דוד קסטל, בתום פגישה עם שר הכלכלה, ח"כ אלי כהן.

 

בפגישה הציג דוד קסטל הצעות מעשיות לצעדים מיידיים כמו סיוע להקמת עסקים חדשים ותמיכה בקיימים, סיוע ופיתוח עסקים בחברה הערבית בצפון, תמיכה בפרויקט "פורום מנהיגות העתיד" שיזמה לשכת המסחר במטרה לבנות שדרת ניהול של מנהלי ובעלי הדור השני של התעשייה והמסחר בצפון.

 

עוד הציע נשיא לשכת המסחר חיפה שיתוף פעולה של משרד הכלכלה עם המכללה העסקית של לשכת המסחר, שהיא הגוף המוביל באזור בהכשרת מנהלים ועובדים בתחומי הניהול, השיווק, הלוגיסטיקה והסחר הבינלאומי, שיתוף פעולה שיתבטא בהכרה של המשרד במכללה ובמתן תעודה מטעם המשרד לקורסים מקצועיים וכן להכניס את המכללה לרשימת המכללות שמקבלות תמיכה מטעם משרד הכלכלה.

 

הדברים הוצגו במסגרת פגישה של בכירי איגוד לשכות המסחר עם שר הכלכלה ח"כ כהן אלי, מנכ"ל המשרד, עמית לנג וצוות המשרד. מטעם איגוד לשכות המשרד השתתף עו"ד אוריאל לין נשיא האיגוד, סגנו אמיר שני והמשנה למנכ"ל עו"ד דן כרמלי.

 

את הצפון ייצגן נשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון דוד קסטל, סגנו אליאס מחול, ועוזר הנשיא משה צוריך. את באר שבע והדרום ייצג מ"מ נשיא הלשכה ולרי מגירוב.

 

דוד קסטל הציג את פעילות לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון והתמקד בדרכי הסיוע לפיתוח הכלכלה בצפון. הוא הדגיש כי לשכת המסחר מבקשת להיות מעורבת ושותפה בכל פעילויות משרד הכלכלה בצפון המדינה.

 

עו"ד אוריאל לין הדגיש את הצורך למצוא דרכים לצמצום הבירוקרטיה והרגולציה. אמיר שני עדכן לגבי ההתפתחויות במכון התקנים במגמה להסיר חסמים בפני המגזר העסקי.

 

שר הכלכלה הציע כי פגישות בפורום כזה ייערכו מעתה באופן קבוע מדי רבעון לצורך עדכון וליבון סוגיות מרכזיות. עוד הציע כי אחת לחודש ייערכו פגישות עבודה קבועות עם המנכ"ל וצוות משרדו על מנת לדון בנושאים שונים שבתחום אחריותו של משרד הכלכלה.

 

השר אלי כהן ציין את פעילותו המסורה של נשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון דוד קסטל למען המגזר העסקי בצפון. הוא הבטיח כי לשכות המסחר, ובעיקר לשכות המסחר והתעשייה חיפה והצפון, תהיינה שותפות ומעורבות  בכל הפעילויות שעורך המשרד בצפון. שאר הנושאים יידונו בפורום של לשכות המסחר עם צוות משרד הכלכלה.

 

 

 

 

 

×